Kuidas taodelda treenerikutset?

Enne alaliidu poole pöördumist, kontrolli oma treenerikutse dokumentide seisu veebis – www.treenerikutse.ee; sisse saab logida ID-kaardi, smart-ID vm autentimisvahendiga. Seal saab valida kutsetaseme ja eriala, seejärel ilmub info mis on eeldused, et antud kutset taodelda ning mis on taotlejal juba olemas süsteemis, mis veel puudu.

Esmakordsel taotlemisel:

 • Peab läbima vastava taseme (EKR 3, 4 või 5) üldainete koolituse (korraldavad TÜ ja TLÜ)
 • Peab läbima vastava taseme tõstespordi erialase tasemekoolituse (korraldab ETL)
 • Peab läbima 6- või 16-tunnise esmaabi koolituse

Taastaotlemisel:

 • Peab läbima 60 tunni ulatuses täiendkoolitusi
 • Peab omama kehtivat esmaabitunnistust (koolitus läbitud viimase 3 aasta jooksul)
 • Täienduskoolituse teiste võimalike vormide arvestamisel kehtivad järgnevad ülempiirid:
  rahvusvahelistel tippvõistlustel erialaste ülesannete täitmine – kuni 12 tundi;
  teiste treenerite treeningtundide vaatlusanalüüsi teostamine – kuni 12 tundi;
  teiste treenerite juures stažeerimine või stažeeritavate juhendamine – kuni 12 tundi;
  riigi koondiste treenerina tegutsemine – kuni 12 tundi.

EKR 3 erialane tasemekoolitus toimub üldjuhul kevadel, EKR 4 ja 5 tasemekoolituse õppepäevad on jaotatud terve aasta peale. Kutse taastaotlemine on võimalik kehtiva kutse perioodil. Mõjuvatel põhjustel ka siis, kui kutse kehtivuse lõppemisest ei ole möödunud rohkem kui aasta, kuid seda tuleb eelnevalt kooskõlastada ETL komisjoniga.

ETL hindamiskomisjon koguneb minimaalselt kahel korral aastas – kevadel ja sügisel/talvel.

Taotlemiseks ja taastaotlemiseks vajalikud dokumendid:

 • Taotlus – täidate keskkonnas https://minu.treenerikutse.ee/
 • CV (täidate treenerikutse keskkonnas),
 • koopia isikuttõendavast dokumendist (pass, ID-kaart) (laadite treenerikutse keskkonda),
 • koopia haridust tõendavast dokumendist, ülikooli lõpetajatel ka väljavõte ÕIS läbitud ainete kohta (laadite treenerikutse keskkonda),
 • taseme- või täienduskoolituse tõendite koopiad (laadite treenerikutse keskkonda),
 • koopia maksekorraldusest.

Eksamineerimine:

 • üldainete teooriaeksam
 • tõstespordi erialane teooriaeksam
 • tõstespordi erialane praktiline eksam (sisu oleneb tasemest)

Hindamine (väljavõte kutseandmise korrast):

7.3.1. abitreener, tase 3; nooremtreener, tase 4 ja treener, tase 5
7.3.1.1. teadmiste hindamise kirjaliku testi 20 spordi eriala küsimust valikvastustega koostab hindamiskomisjon, 20 spordi üldainete küsimust koos valikvastustega saadakse kutse andja poolt koostatud küsimuste andmepangast. Kui eriala- ja üldainete teste ei sooritata üheaegselt, siis tuleb esmalt sooritada erialatest, mille vähemalt 60 %-lisel sooritamisel lubatakse hinnatav üldainete testile.
7.3.1.2. eriala- ja üldainete testi (40 küsimust) üheaegsel sooritamisel antakse hinnatavale aega 60 minutit, ainult üldainete testi täitmiseks antakse aega 30 minutit;
7.3.1.3. testi sooritajatel on lubatud kasutada ainult hindamiskomisjoni poolt antud materjale. Testi sooritamisel on keelatud: – omavaheline suhtlemine ja kõrvalise abi kasutamine; – mobiiltelefonide jt. elektrooniliste seadmete kasutamine; – testiga seonduvate materjalide eksamiruumist välja viimine; – teisi testi sooritajaid ja komisjoni liikmeid häiriv käitumine.
7.3.1.4. test loetakse sooritatuks, kui 40 küsimusest vähemalt 32 on vastatud õigesti;
7.3.1.5. taotlejad lubatakse spordiala eriala praktiliste oskuste eksamile, mille vormide üle otsustavad hindamiskomisjonid, üldreeglina pärast teadmiste hindamise kirjaliku testi sooritamist;

Kutse omistamise tasu määrad:
Abitreener EKR 3 (varasem I tase) – 40 eurot
Nooremtreener EKR 4 (varasem II tase) – 47 eurot
Treener EKR 5 (varasem III tase) – 56 eurot
Vanemtreener EKR 6 (varasem IV tase) – 72 eurot
Meistertreener EKR 7 (varasem V tase) – 80 eurot
Eliittreener EKR 8 – 100 eurot

Järeleksami tasu – 25 eurot (olenemata tasemest).

Kutse omistamise tasu tuleb kanda Eesti Tõstespordiliidu arveldusarvele (EE561010052028320001). Selgituseks märkida näiteks “Abitreeneri EKR 3 kutseeksamitasu, Mari Maasikas”

Üldainete koolitusi viib läbi Spordikoolituse ja -Teabe Sihtasutus koostöös Tallinna Ülikooli ja Tartu Ülikooliga.
Üldainete koolituskalender.

Üldainete õpikud

Kutsega seotud seadused

Eesti Olümpiakomitee treenerite koolituse õppekavade ja õppematerjalide register.

Kõikide lisaküsimuste puhul pöörduda Eesti Tõstespordiliidu treenerite hindamiskomisjoni esimehe poole.

Eesti Olümpiakomitee tõstespordi treenerite hindamiskomisjon (kinnitatud EOK poolt 23.10.2020):
Triin Põdersoo – esimees, tel 56621936, info@etl.ee
Margus Annuk – ETL
Alar Seim – ETL
Liisa Roos – Spordikoolituse ja -Teabe SA

*Eesti Treenerite Register