Kui teie spordiklubi soovib Eesti Tõstespordiliidu (edaspidi ETL) liikmeks astuda, tuleb ETL
juhatusele esitada järgmised dokumendid:

 1. Kirjutada avaldus Eesti Tõstespordiliidu juhatusele.
  NB! Avalduse esitaja ja allkirjastaja peab olema juhatuse liige! Avaldus tuleb digiallkirjastada.

  AVALDUSE LISAD:
 2. Lisaks tuleb eraldi failina esitada klubiliikmete täielik nimekiri (juhatuse liikmed,
  trennilapsed, treenerid, muud tegelased, kõik kes on klubitöö ja treeningutega hõivatud ja
  klubitegevuses osalevad), treeninguteks kasutatav saal/saalid ja võimalusel tunniplaan.
 3. MTÜ põhikiri
 4. Registrikaart (väljavõte äriregistrist)
 5. Motivatsioonikiri/nägemus – miks soovib klubi astuda ETL liikmeks?
  Palume põhjendust, mida see teie jaoks senises tegutsemises muudab ja millisena te näete enda
  rolli Eesti tõstespordi arendamises ning koostöös ETLiga?

Dokumendid palume esitada juhatuse e-maili aadressile (juhatus@etl.ee), misjärel tehakse otsus
klubi liikmeks võtmise kohta järgmisel Eesti Tõstespordiliidu juhatuse koosolekul.

Juhatusel on õigus küsida täiendavat infot klubi tegevuse ja eesmärkide kohta.
ETL liikmesklubidele on kehtestatud liikmemaks 75 eurot aastas.