JUUBILARID: Viktor Korobov, Margus Annuk, Ago Aadumäe

Õnnitleme augustikuu juubilare!

08.08 – VIKTOR KOROBOV – 60
Mäksa Spordiklubi eestvedaja ja pikaaegne treener, kelle juhendamisel on Eesti paremikku jõudnud hulgaliselt nii noori, juunioreid kui täiskasvanuid.

10.08 – MARGUS ANNUK – 60
Eesti Tõstespordiliidu endine president, Euroopa Tõstespordiföderatsiooni meditsiini komisjoni liige. Margus on andnud suure panuse ETL-i arengusse ja juhtimiskultuuri muutmisse.

10.08 – AGO AADUMÄE – 70
Spordiklubi Edu eestvedaja, kes järjepidevalt hoiab elus ja arendab tõstesporti Ida-Virumaal.

Soovime kõigile juubilaridele palju õnne, tervist, edu ja meelekindlust jätkata valitud teel!